Holistiline nelik on holistilise regressiooniteraapia põhiline vorm, mis koosneb neljast 3-tunnisest seansist. Seanss võib võtta ka rohkem aega, sest prioriteet on tulemuseni jõudmine. 

See aitab lühikese aja jooksul leida lahenduse keerulistele probleemidele, õppida tundma iseennast ning teha oma elus olulisi muutuseid või võtta vastu tähtsaid otsuseid.

Seansi esimesel tunnil toimub vestlus, kus kaardistatakse probleemid, vajadused ja eesmärgid. Järgneb holistiline rännak ning kokkuvõte.

Holistiline nelik on väga intensiivne teraapiameetod, mille tõttu on soovitatav enne ja pärast seanssi varuda aega ainult iseenda jaoks. 

NB! Parima tulemuse saavutamiseks peavad seansid toimuma maksimaalselt kahe nädala jooksul, mille tõttu lepitakse kõikide seansside ajad kokku enne esimest kohtumist.