PERELEPITUSE EESMÄRK

Perelepitusteenuse eesmärk on toimiva kohtuvälise ja lapse õiguseid arvestava kokkuleppe (vanemluskokkuleppe) sõlmimine lapsevanemate vahel ühise alla 18-aastase lapse/laste elukorralduslikes küsimustes. Teenus toetab lahkuläinud lapsevanemate omavahelist vanemlikku kommunikatsiooni, mille käigus lapsevanemad õpivad konfliktivaba suhtlemist, ühise lapse õiguste fookuses hoidmist ja seeläbi tulevikus esile kerkivate erimeelsuste lahendamist.

Eesmärk ei ole saavutada laste vanemate omavahelist ära leppimist, vaid see, et vaidlevad osapooled jõuaksid konkreetse(te)s vaidlusküsimus(t)es mõlemale poolele sobiva lahenduseni, mis lähtub lapse huvidest. Vaidluse keskmes on ja peavad alati olema lapse huvid ja heaolu.

KIRJELDUS

Perelepitusteenust viib läbi perelepitaja, kes neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada. Enamasti kohtub lepitaja mõlema vanemaga samaaegselt. Tavaliselt kestab üks lepituskohtumine 90 minutit. Vahel õnnestub kokkulepe sõlmida paari kohtumisega, vahel on kohtumisi vaja rohkem.

HIND

150 EUR / 1 kohtumine