MIS ON PREP?

PREP e Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm on sündinud Denveri Ülikoolis Colorados enam kui 40-aastase rahvusvahelise uurimistöö põhjal. Praeguseks on PREP levinud rohkem kui 50 riigis. Eestis on alates 2009. aastast koolitusel käinud üle 5000 inimese.

Eestis koordineerib PREP-i programme SA Väärtustades Elu. Kaks programmi, millest üks suunatud PAARIDELE ja teine ÜKSIKISIKUTELE, on sarnase teemaga, aga soovitame võimalusel läbida mõlemad programmid, sest need on erineva lähenemise ja ülesehitusega.

Paaride koolitusel on praktiliste ülesannete ja harjutuste ajal partneriks sinu kaaslane ning grupitöid ja -arutelusid on minimaalselt. Valjusti teiste ees rääkima ei pea. Üksikisiku koolitus ei eelda partneri olemasolu ning harjutused ja arutelud toimuvad rohkem grupis. Alati on grupis neid, kes soovivad rohkem oma kogemusi või arvamusi avaldada ning ka neid, kes on tagasihoidlikumad ja piirduvad pigem kuulamisega. Mõlemat tüüpi inimesed on oodatud.

Koolitused toimuvad erinevates formaatides. Klassikaliselt on üks koolitus kaks täispikka koolituspäeva (pauside ja lõunapausiga). Viimasel paaril aastal on lisandunud ka veebis koolitamine (6x2.5 tundi). Samuti on koolitused toimunud ka spaa vabamas õhkkonnas (koos majutusega). Enamus PREP koolitusi toimub Tallinnas, mõned toimuvad ka Põltsamaal ja Rakveres. Matti Orav ja Agnes Pitka koolitavad Tartus ja veebis. 

MIKS TULLA KOOLITUSELE JA MIS TEEMASID SEAL KÄSITLETAKSE?

Vastused saab PREPi kodulehelt.
https://prep.ee/

KOOLITUSED TULEMAS | Ainuke TARTUS toimuv koolitus

1. PREP-paaridele. Tartus. 25.11 ja 2.12.2023, kell 10-18


REGISTREERIMINE

MATTI JA AGNES

Matti ja Agnes on koolitusel peale kolleegide ka paar. Koos oleme olnud rohkem kui 10 aastat. Meid on karastatud. Oleme koos läbi käinud tulest ja veest. Avastanud üksteist konfliktis, mures ja leinas. Ja on tulnud õppida kommunikatsiooni, sest lapsepõlve kodudest me neid oskuseid kaasa ei saanud. PREP andis meile õiged tööriistad, et üksteist mõista ja turvaliselt suhelda. Iga aastaga avastame aina sügavamalt iseennast ja teineteist – toetav paarisuhe on selle eelduseks.