MATTI ORAV - Laagri korraldaja, kasvataja, läbiviija

AGNES PITKA - Kasvataja, finantsasjad, toetus ja tugi kõigele
KATRIN LINNUS - Kasvataja
BJÖRN ERIK ORAV - Jagab heldelt naeratusi ja kallistusi
VALDUR "PAPA" ORAV  - Organiseerimine, töötoad, tehiniline abi