PERELEPITUSE EESMÄRK

Riikliku perelepitusteenuse eesmärk on toimiva kohtuvälise ja lapse õiguseid arvestava kokkuleppe (vanemluskokkuleppe) sõlmimine lapsevanemate vahel ühise alla 18-aastase lapse/laste elukorralduslikes küsimustes. Teenus toetab lahkuläinud lapsevanemate omavahelist vanemlikku kommunikatsiooni, mille käigus lapsevanemad õpivad konfliktivaba suhtlemist, ühise lapse õiguste fookuses hoidmist ja seeläbi tulevikus esile kerkivate erimeelsuste lahendamist.

Eesmärk ei ole saavutada laste vanemate omavahelist ära leppimist, vaid see, et vaidlevad osapooled jõuaksid konkreetse(te)s vaidlusküsimus(t)es mõlemale poolele sobiva lahenduseni, mis lähtub lapse huvidest. Vaidluse keskmes on ja peavad alati olema lapse huvid ja heaolu.

KIRJELDUS

Perelepitusteenust viib läbi perelepitaja, kes neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada. Perelepitaja kohtub mõlema vanemaga samaaegselt. Tavaliselt kestab üks lepituskohtumine 90 minutit ja kohtutakse üks kuni viis korda. Vahel õnnestub kokkulepe sõlmida paari kohtumisega, vahel on kohtumisi vaja kokku leppida aga rohkem kui viis.

Riiklik perelepitusteenus on lapsevanematele tasuta.

TEENUSE TAOTLEMINE

Perelepitusteenust on õigus taotleda kõigil lapsevanematel, kes on paarisuhtest lahku läinud või minemas ning kellel on vaidlused ühise lapse elukorralduslikes küsimustes. Perelepitusteenuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee, pöördudes Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse poole info@sotsiaalkindlustusamet.ee või 612 1360.