MATTI ORAV - Laagri korraldaja, kasvataja, läbiviija
AGNES PITKA - Kasvataja, finantsasjad, toetus ja tugi kõigele
BJÖRN ERIK ORAV - Jagab heldelt naeratusi ja kallistusi
MAMMA ORAV - Jagab armastust
PAPA ORAV  - Organiseerimine ja töötoad